www.riga.football
Rules

www.riga.football ziemas līga

Sezona 2019/20 - sponsored by OPTIBET

LV: VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

 • Komandu skaits: 16
 • Turnīra sākums/beigas: 3. novembris 2019. - mārta vidus/beigas 2020.
 • Turnīra norises vieta: Rīgas 49.vidusskola
 • Turnira galvenais sponsors: www.optibet.lv
 • Turnīra spēles dienas: pirmdiena VAI trešdiena VAI piektiena VAI svētdiena (19:30 - 23:00)
 • Formāts: apļa sistēma (2 grupas x 8 komandas) + playoff 
  • Playfoff: 1.un 2.vietas iekļūst uzreiz ¼ finālā, 3.-6.vietas ieklūst ⅛ fināla
 • Dalības maksa no komandas: 150 EUR
 • Balvu fonds: 
  • 1. vieta - 1000 EUR + kauss + medaļas
  • 2. vieta - 700 EUR + medaļas
  • 3. vieta - 500 EUR + medaļas

SPĒĻU KALENDĀRS:

 • Apļa sistēma: 7. kārtas, katrai komandai pa vienai spēlei nedēļā.
  • 1. kārta - 3. novembris - 8. novembris
  • 2. kārta - 10. novembris - 15. novembris
  • 3. kārta - 20. novembris - 24. novembris
  • 4. kārta - 25. novembris - 1. decembris
  • 5. kārta - 2. decembris - 8. decembris
  • 6. kārta - 9. decembris - 15.decembris
  • 7. kārta - 16.decembris - 22.decembris
 • ⅛  fināls (līdz divām uzvarām sērijā):
  • ⅛  spēle #1 un #2 - 6. janvāris - 12. janvāris
  • ⅛  spēle #3 (ja būs vajadzīga) - 13. janvāris - 19. janvāris 
 • ¼ fināls (līdz divām uzvarām sērijā):
  • ¼  spēle #1 - 20. janvāris - 26. janvāris 
  • ¼  spēle #2 - 27. janvāris - 2. Februāris
  • ¼  spēle #3 (ja būs vajadzīga) - 3. februāris - 9. februāris
 • ALL STAR GAME (16. februāris)
 • ½ fināls (līdz divām uzvarām sērijā):
  • ½ spēle #1 - 17.februāris - 23.februāris
  • ½ spēle #2 - 24.februāris - 1.marts
  • ½ spēle #3 (ja būs vajadzīga) - 2.marts - 6.marts
 • Fināls un spēle par 3. vietu (viena spēle):
  • 15.mārts (spēles diena var mainīties!)

Turnīra dalībnieku spēļu kalendārs tiks paziņots ne vēlāk kā 28.oktobrī 

REĢISTRĀCIJA

 • Komandu pieteikšanās termiņš: līdz 20. oktobrim 23:59
 • Kā pieteikt savu komandu? [ → Instrukcija ← ] 
 • Maksimālais spēlētāju skaits vienā komandā: 20 
 • Jauno spēlētāju pieteikšanās termiņš: Laika posmā starp grupas turnira beigām un līdz Play-off spēļu sākumām (23. Decembris - 5. Janvāris 23:59)
  • Spēlētāju skaita ierobežojums: ne vairāk kā 2 jauni spēlētāji ņemot vērā to, ka kopējais spēlētāju skaits pieteikumā nedrīkst pārsniegt 20 cilvēkus 
   • Piemērs: ja sastāvā JAU IR pieteikti 20 spēlētāji un komanda grib pieteikt divus jaunus spēlētājus, tad komandai jāizsledz divus spēlētājus, lai kopējais pieteikto skaits neparsniegtu 20 spēlētājus.
  • Citi ierebežojumi: 
   • Ne vairāk par vienu spelētāju no Latvijas futbola un/vai telpu futbola pirmā līgā vai Virslīgā. Šis ierobežojums attiecas tikai uz tiem diviem spēlētājiem, kas tiks pievienoti pēc grupas turnīra beigām.
   • Spēlētājs, kurš bija piereģistrēts vienā no komandām, šo spēlētāju NEDRĪKST pieteikt citā komandā pārējas laikā 

NORAIDĪJUMI UN DZELTENĀS KARTĪTES

 • Noraidītais no laukuma spēlētājs astāj laukumu līdz spēles beigām, kā arī izlaiž nākamo turnīra spēli. Komanda, kuras spēlētājs tika noraidīts, izcieš 2 minūšu sodu, spēlējot mazākumā. Kad soda laiks ir beidzies, komandai tiek atļauts veikt spēlētāja maiņu. 
 • Spēlētājs kurš ir saņēmis trīs dzeltenās kartītes jebkurās atsevišķajās spēlēs (ne obligāti secīgās), izlaiž nākamo spēli.

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI:

J - Manai komandai būs jāspēlē katru nedēļu pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās?
A - Nē! Katrai komandai būs tikai viena spēļu diena nedēļā ( kāda no šīm četram). Sīkāka informācija par spēļu kalendāru būs paziņota ne vēlāk par 28.oktobri.

J - Vai uz spēlēm tiks nodrošināti tiesnieši?
A - Jā. Visas spēles tiks aizvadītas pēc oficiālajiem telpu futbola noteikumiem un klasiskājā formātā (2x20 minūtes).

J - Vai komandām būs jāmaksā par zāli?
A - Jā, būs. Mēs vāksim fiksēto summu no komandām - 40 EUR par vienu spēles dienu. Ar šo naudu tiks apmaksāti zāles ires maksa, tiesnešu pakalpojumu un citas ar turnīru saistītie izdevumi. Japiemin, ka arī kādas komandas uz savas spēles neierašanās gadījumā, mēs esam spiesti savākt no komandas 40 EUR.

J - Kā notiks apmaksa par spēles dienu?
A - Komandai ir nepieciešams apmaksāt nākamās trīs spēles veicot bankas pārskaitījumu 120 EUR apmērā (3 spēles x 40 EUR). Gadijumā, ja komanda neapmaksās minēto summu pirms pirmās spēles sākumam, turnira organizātorām ir tiesības atcelt spēli un komandai ieskaitīt tehnisko zaudējumu.

J - Kā tiks sastādīts spēļu kalendārs? Paralēli šim turnīram mūsu komanda piedalās citos turnīros un mums ir svārīgi spēlēt noteiktos datumos.
А - Tieši tāpat kā iepriekšējās sezonās, katrai komandai būs iespēja LAICĪGI atzīmēt vēlamos spēles datumus. Šī procedūra notiks ik pēc 2-3 kārtām. Turnīra organizators negarantē, ka katras komandas spēles notiks tieši viņiem vēlāmā laikā, bet spēļu kalendārs tiks sastādīts ievērējot katras komandas vēlmes, lai visiem dalībniekiem būtu pēc iespējams ērtāk.  

J - Vai dalībai turnīrā ir nepieciešama komandas forma?
A - Jā, lai piedalītos turnīrā, ir nepieciešama komandas forma ar spēles numuriem.

J - Vai kādas komandas līdzjutējiem drīkstēs atrasties tribīnēs un atbalstīt savējos?
A - Protams, mēs tikai Par! Proti jāatceras par uzvedības normām skolas teritorijā: visiem līdzjutējiem, kā arī komandas spēlētājiem kategoriski aizliegts lietot alkoholu vai tabakas izstrādājumus skolas teritorijā. Par katru šādu pārkāpumu turnīra administrācija ieturēs 10% no šis komandas fināla balvas.

KONTAKTPERSONAS

Palika jautājumi? Uzdod tos komentāros zem līgas anonsa, vai griezies pie Artjoma Dragunova (26805801) vai Andreja Denisova (26179466).

-------

Зимняя лига сайта www.riga.football

Сезон 2019/20 - sponsored by OPTIBET 

RU: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 • Количество команд в лиге: 16
 • Сроки проведения: 3 ноября 2019 - середина/конец марта 2020
 • Место проведения: Rīgas 49.vidusskola
 • Главный спонсор турнира: www.optibet.lv 
 • Игровые дни: понедельник ИЛИ среда ИЛИ пятница ИЛИ воскресенье (19:30 - 23:00)
 • Формат: круговая система (2 группы по 8 команд) + плейофф 
  • 1-ые и 2-ые места попадают в ¼ финала, 3 - 6 места - в ⅛ финала
 • Взнос с команды: 150 EUR
 • Призовой фонд: 
  • 1 место - 1000 EUR + кубок + медали
  • 2 место - 700 EUR + медали
  • 3 место - 500 EUR + медали

РАСПИСАНИЕ

 • Круговая система: 7 туров, 1 матч в неделю у каждой команды.
  • 1-ый тур: 3 ноября - 8 ноября
  • 2-ой тур: 10 ноября - 15 ноября
  • 3-ий тур: 20 ноября - 24 ноября
  • 4-ый тур: 25 ноября - 1 декабря
  • 5-ый тур: 2 декабря - 8 декабря
  • 6-ой тур: 9 декабря - 15 декабря
  • 7-ой тур: 16 декабря - 22 декабря
 • ⅛  финала (до 2-х побед в серии):
  • ⅛  матч #1 и #2 - 6 января - 12 января
  • ⅛  матч #3 (при необходимости) - 13 января - 19 января 
 • ¼ финала (до 2-х побед в серии):
  • ¼  матч #1 - 20 января - 26 января
  • ¼  матч #2 - 27 января - 2 февраля
  • ¼  матч #3 (при необходимости) - 3 февраля - 9 февраля
 • ALL STAR GAME (16 февраля)
 • ½ финала (до 2-х побед в серии):
  • ½ матч #1 - 17 февраля - 23 февраля
  • ½ матч #2 - 24 февраля - 1 марта
  • ½ матч #3 (при необходимости) - 2 марта - 6 марта
 • Финал и матч за 3 место (одна игра):
  • 15 марта (дата финального дня может измениться!)

Подробное расписание для всех команд будет доступно не позднее 28 октября

РЕГИСТРАЦИЯ

 • Крайний срок подачи заявки: 20 октября 23:59
 • Как подать заявку на участие? [ → Инструкция ← ] 
 • Максимальное количество игроков в заявке: 20
 • Крайний срок дозаявки новых игроков: В период после окончания матчей группового этапа и до начала матчей плейофф (23 декабря - 5 января 23:59)
  • Ограничения по количеству: не более 2 человек, при этом общее число участников в составе команды с учётом дозаявленных игроков не должно превышать 20 человек 
   • Пример: если в составе вашей команды УЖЕ 20 человек и вы хотите дозаявить двух новых участников, то вам необходимо исключить из заявки двух человек, чтобы общее количество людей не превышало 20 человек.
  • Прочие ограничения: 
   • не более 1-го участника высшей или первой Латвийской лиги по футзалу или футболу. Это ограничение распространяется только на двух игроков, которые будут дозаявлены после окончания группового этапа.
   • Игрок, который изначально был заявлен за одну команду, во время дозаявки НЕ МОЖЕТ быть заявлен за другую команду

УДАЛЕНИЯ И ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ

 • При удалении игрока, находящегося на поле, он покидает площадку до конца игры и пропускает следующий матч. Команда, чей игрок был удалён, играет в меньшинстве 2 минуты, после чего может произвести замену
 • 3 жёлтых карточки, набранных одним игроком в разных матчах, приравниваются к дисквалификации на 1 игру.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Моей команде нужно будет играть каждую неделю и в понедельник, и в среду, и в пятницу, и в воскресенье?
О: Нет! У каждой команды будет ровно 1 игра в неделю (в один из указанных дней). Подробное расписание будет доступно не позднее 5 ноября.

В: Будут ли в матчах судьи?
О: Да. Матчи будут проводиться в соответствии с официальными футзальными правилами и в стандартном формате (2 тайма x 20 минут)

В: Нужно ли игрокам сдавать деньги за аренду зала во время матчей?
О: Да, нужно. Мы будем собирать фиксированную сумму в размере 40 EUR с команды за игровой день. Эта сумма идёт на оплату современного зала, услуг судей и прочих административных расходов. Стоит отметить, что даже если команда по какой-либо причине не является на свой матч, ей всё равно необходимо оплатить вышеупомянутую сумму.

В: Как будет происходить оплата за игровой день?
О: Команде необходимо внести плату за 3 ближайшие игры путём перечисления 120 EUR (3 игры x 40 EUR) на банковский счёт. В случае, если команда не оплатит указанную сумму к дате первого матча, организаторы оставляют за собой право не допустить команду до участия в матче и засчитать техническое поражение.

В: Как будет составляться календарь? Наша команда параллельно участвует в других турнирах и нам важно играть в определённые даты.
О: Как и в предыдущих сезонах, каждая команда ЗАРАНЕЕ будет отмечать в календаре даты, которые лучше всего подходят для ближайших игр. Данная процедура будет повторяться каждые 2-3 тура. Организаторы не гарантируют, что матчи каждой из команд пройдут исключительно в желаемые даты, однако уверяем, что календарь будет составлен максимально удобно для всех команд-участниц.  

В: Обязательна ли командная форма для участия в турнире?
О: Да, для участия в турнире обязательна командная форма с игровыми номерами.

В: Можно ли приводить с собой болельщиков на игру?
О: Конечно, это только приветствуется! Однако стоит помнить о нормах поведения на территории школы. Как болельщикам, так и игрокам строжайше запрещено употреблять алкоголь или табачные изделия на территории школы. Администрация турнира оставляет за собой право удержать с конкретной команды 10% от приза за каждое совершённое нарушение.

КОНТАКТЫ

Есть вопросы? Задавай их в комментариях к посту с анонсом лиги или обращайся к Артёму Драгунову (26805801) или Андрею Денисову (26179466).